Back to news archive

Ivoclar ny kund via Avnet beställer utveckling

Nasdaq First North Growth Market noterade H&D Wireless AB har valts av Ivoclar, en världsledande tillverkare av medicintekniska produkter, att leverera en ny Wi-Fi6 modul. Ordern är erhållen från Avnet Europe BV, en ledande global leverantör av teknik för utveckling och tillverkning, vilket är en affärsenhet inom Avnet Inc. (Nasdaq: AVT). Ordern rör kundanpassning av mjukvara med ett ordervärde på cirka 100ksek.

Ivoclar har valt H&D Wireless som leverantör av en ny Wi-Fi6 modul och har uppdragit till bolaget att kundanpassa en Wi-Fi Linux driver att vara realtidskompatibel. Radiomodulen kommer sitta på en kontrollplattform som kommer ingå i en familj av olika tekniska tandvårdsprodukter från Ivoclar. Ivoclar, som grundats 1923, är en av de största tillverkarna i världen av medicintekniska produkter till tandvården.

Ivoclar har utvärderat H&D Wireless produkter och teknisk support under första halvan 2023 och har efter en kvalificeringsprocess valt H&D Wireless som leverantör av till deras nya produkt som beräknas vara serieproduktionsklar till slutet av 2023 för att sedan släppas till i produktion under slutet av 2024.

Projektet med Ivoclar är ännu ett exempel på affärer som ett resultat av det samarbete med Avnet som signerades i juni 2022. Avnet Europe BV, en ledande global leverantör av teknik för utveckling och tillverkning, är en affärsenhet inom Avnet Inc. Ett bolag som omsatte över 290 Miljarder SEK 2022.

H&D Wireless produktportfölj består av moduler, IoT enheter och mjukvara i världsklass till kunder med fokus på IoT, Industri 4.0 och trådlös multimedia. Marknaden för trådlösa moduler beräknas växa till 25 miljarder enheter fram till 2025 enligt ABI Research. Av dessa enheter förväntas 20 miljarder vara kortdistans-IoT-applikationer, enligt en Ericsson Mobility-rapport 2019, med en årlig tillväxttakt på 13 procent. H&D Wireless orderbok för IoT växer betydligt snabbare än marknaden och har vuxit med över 300% från 2021 till 2022.

Dagens order rör kundanpassning av mjukvara med ett ordervärde på cirka 100ksek och kommer att utföras hösten 2023 och då bidra positivt till kassaflödet. Det totala värdet för H&D Wireless av de projekt som samarbetet med Ivoclar beräknas leda till uppskattas till högre än 4-6 MSEK över en period av 5 år enligt ett konservativt estimat i försäljning för bolaget.

Pressmeddelande