Back to news archive

Instagrid utvidgar beställning av utveckling från H&D Wireless

Instagrid utvidgar beställning av utveckling från H&D Wireless

Nasdaq First North Growth Market noterade H&D Wireless AB har till sin produktlinje IoT Labs erhållit en tilläggsorder från Instagrid GmbH, en ledande global leverantör av bärbara kraftsystem. Ordern rör ett utvecklingsprojekt. Ordervärdet är cirka 120 KSEK

H&D Wireless produktlinje IoT Labs som erhållit uppdraget från Instagrid GmbH, vilket rapporterades i PM den 2023-11-21. Projektet är startat i november och går enligt plan, och nu vill Instagrid utvidga detta uppdrag.

Den nu erhållna tilläggsordern på 120 KSEK beräknas levereras under Q1-2024 och ge ett positivt kassaflöde under perioden.

Stockholm 2024-01-29

https://instagrid.co/

Pressmeddelande