Back to news archive

Trixell beställer RF-modul från H&D Wireless för 0,5Msek

Trixell beställer RF-modul från H&D Wireless för 0,5Msek

Nasdaq First North Growth Market noterade H&D Wireless AB har genom Avnet-Silica erhållit den första produktionsordern från Trixell, den ledande leverantören i världen av digitala röntgendetektorer. Ordervärdet är cirka 500 KSEK.

Bolagets produkt blev vald av Trixell redan i maj 2023, vilket rapporterades i PM 2023-05-08, och sedan dess har bolaget supportat både kundanpassning och certificering. Nu är man alltså klara för produktionsstart. Volymorder beställs via Avnet-Silica som är distributör av H&D Wireless produkter.

Trixell är ett joint-venture mellan Thales, Philips Healthcare och Siemens Healthineers, som var och en är bland de 5 bästa företagen på marknaden för medicinsk bildbehandling i sig.

Det totala värdet för H&D Wireless av de projekt som samarbetet med Trixell beräknas leda till uppskattas till högre än 5-7Msek över en period av 5 år enligt ett konservativt estimat i försäljning för bolaget. Den nu erhållna initiala ordern på 0,5MSEK rör de radiomoduler som skall ingå i Trixells produkt och beräknas levereras under Q3 2024 och ge ett positivt kassaflöde under perioden.

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 15:00 den 1 februari 2024.

Stockholm 2024-02-01

Pressmeddelande