Back to news archive

H&D Wireless genomför företrädesemission för snabb expansion

H&D Wireless Sweden Holding AB (publ):) (”H&D Wireless”) meddelar i dag att
styrelsen har beslutat att genomföra en företrädesemission
i syfte att finansiera implementeringen av pågående pilotprojekt av bolagets
egenutvecklade system, GEPS, hos strategiska kunder. Beslutet är villkorat av ett
godkännande från en extra bolagsstämma. Företrädesemissionen omfattar högst 8
788 596 aktier till en teckningskurs om 4,25 SEK per aktie. Vid fullteckning tillförs H&D
Wireless totalt cirka 37,4 MSEK före emissionskostnader. H&D Wireless har på
förhand skriftligen avtalat om garantiåtaganden och teckningsförbindelser om cirka
28,6 MSEK, motsvarande cirka 76 procent av Företrädesemissionen.
Teckningsperioden är beräknad från och med den 29 augusti till och med den 12
september 2018. För att säkerställa finansieringen tills Företrädesemissionen är
genomförd har bolaget tagit ett kortsiktigt lån om 10 MSEK från huvudägare och
extern finansiär.

Kallelse till extra bolagsstämma är planerad att publiceras inom kort.

Motiv för företrädesemissionen
H&D Wireless befinner sig i en mycket expansiv fas där några av Sveriges största industriföretag
beställt bolagets flaggskeppsprodukter för produkter och tjänster som bygger på trådlös
kommunikation för att knyta samman och optimera affärsprocesser och produktionsflöden.

VD Pär Bergsten kommenterar
”Intresset är mycket stort för vårt egenutvecklade system GEPS som möjliggör för stora
tillverkningsföretag att optimera sina flöden av material och människor och därmed göra betydande
besparingar. Vi behöver därför ytterligare kapital för att fullt ut kunna ta tillvara på dessa mycket goda
affärsmöjligheter”, säger Pär Bergsten, vd och grundare av H&D Wireless

Läs hela pressmeddelandet här