Back to news archive

Fas 1 är nu klar och godkänd av Skanska.

Fler goda nyheter från Kvartalsrapport 2 : Fas 1 är nu klar och godkänd. 

Som vi pressmedelat tidigare, har H&D Wireless tillsammans med Skanska och Microsoft inlett ett samarbete för att öka säkerheten i byggbranschen med hjälp av Internet of Things (IoT). Nu är Fas 1 avklarad och samarbetet fortsätter.

Varje år dör cirka 7-8 personer i arbetsolyckor i Sverige, samtidigt som antalet arbetsolyckor som anmäls är omkring 3500st. Några av de vanligaste olyckorna är skador från verktyg och maskiner, kroppsrörelse med fysisk överbelastning, fall från höjd och vistelse i riskområden med damm, buller och vibrationer. H&D Wireless, Skanska och Microsoft Sverige är samarbetspartners i ett utvecklingsprojekt för ökad säkerhet i Byggbranschen med hjälp av digitalisering.

”Skanska tror på H&D Wireless och vi värderar deras expertis inom positionering, kommunikation och IoT-säkerhetslösningar. Det saknas idag en standard i byggbranschen av tex hantering av händelsedata och system som i realtid kan varna och därmed hjälpa individen vid pågående fara. H&D Wireless är väldigt lösningsorienterade och målet är att resultatet med projektet ska komma till gagn för hela byggbranschen”, säger Timo Rajasaari, projektledare Skanska Hälsa & Säkerhet

Enligt senaste SCB mätning är Bygg och anläggning ett yrkesområde med över 100 000 företag som omsätter knappt 700 miljarder kronor och med cirka 300 000 sysselsatta enbart i Sverige. Byggverksamheten i Sverige har en internationell prägel med ett stort inslag av utländsk arbetskraft. En branschstandard är därför mycket efterlängtad, framförallt i Sverige och övriga Norden.