Back to news archive

Förlängning av acceptfrist

H&D Wireless förlänger acceptfristen för det offentliga uppköpserbjudandet till innehavarna av aktier i MVV Holding.

Nasdaq First North-listande H&D Wireless AB, pressmeddelade den 19 juli 2019 om ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av aktier i MVV Holding AB, med ISIN-kod SE0001999434 för A-aktien och SE0001999442 för B-aktien. Varav B aktierna är noterade på Nordic MTF(“NGM”). Det publika budet har accepterats av aktieägare representerande 88,98% av det totala aktiekapitalet i MVV Holding AB  och 89,86% av rösterna. Därför har styrelsen för H&D Wireless beslutat att förlänga acceptfristen med ytterligare två veckor, fram till och med tisdagen den 10 september.

För de aktieägare i MVV Holding som accepterade Erbjudandet under den initiala acceptfristen, liksom de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen, kommer utbetalning av vederlag, med egna aktier, att ske så snart som möjligt efter det att den nya acceptfristen har passerat.

Även om H&D Wireless för närvarande inte avser att förlänga acceptfristen ytterligare efter dessa två veckor som nu meddelas, förbehåller sig bolaget rätten att göra det (vid ett eller flera tillfällen) och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

Erbjudandehandlingar finns tillgängliga på https://investor.hd-wireless.com/erbjudande-till-aktieaegarna-i-mvv-holding/

Läs hela pressreleasen