Back to news archive

Ramavtal med Volvo AB

H&D Wireless skriver ramavtal med Volvo AB, 
Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har för sitt produktområde Casat skrivit ett ramavtal med Volvo AB för gällande licenser under 36 månaders Casat4.0. H&D Wireless erhöll Casat genom uppköpet av MVV våren 2019 som under många år utvecklat och optimerat Casat åt bland annat Volvo och Parker. Nu har alltså H&D Wireless AB fått förtroendet av Volvo AB att införa Casat4.0 i Pentas fabrik i Vara. 
12 nov. 2020

Läs hela Pressmeddelande <click>

https://www.hd-wireless.com/customers/mes-casat/