Back to news archive

AstraZeneca AB beställer GEPS för ytterligare 12 månader från H&D Wireless

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har till sitt produktområde GEPS™ erhållit en order från AstraZenca AB på ytterligare 12 månaders kommersiell tjänst och drift av GEPS™ for Industry. Ordern betraktas som ett erkännande av GEPS™ då det är en utökning av första beställningen på 12 månader för kommersiell drift i löpande produktion till Läkemedelsindustrin som kom i september 2022 och just nu håller på att installeras. Man väljer redan nu att utöka med ytterligare 12 månader. Ordervärdet är cirka 500KSEK

En analys och förstudie med GEPS™ for Industry – Asset management har genomförts under 2021 – 2022 på lastbärarna vid ut- och inlastningsområdet samt genom hela tillverkningsprocessen för en kritisk medicintillverkning hos fabriken i Södertälje. Asset management delen av GEPS kommer analysera lastbärarstatus och dess förflyttningar vilket görs med tjänst baserad på egenutvecklad radioteknik för RTLS och Edge AI, GEPS Vision AI. Denna noggranna förstudie och gedigna förarbete har gått över i full installation med pilotprojekt samt kommersiell drift där man planerar att kunna öka tillverkningstakten med över 300% under året bland annat genom förbättrad effektivitet och kvalitetssäkring som GEPS™ bidrar med.

H&D Wireless egenutvecklade lösning GEPS™ for Industry (Griffin Enterprise Positioning Services) möjliggör en högre grad av visualisering och automatisering för tillverkande företags logistikflöde. Systemet digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, flaskhalsar inom produktionen, nyttjandegrad av resurser och oväntade maskinavbrott genom radiopositionering och artificiell intelligens (AI). Ambitionen är att sänka kostnader för tillverkning, minska ledtider och kapitalbindning. GEPS™ for Industry har idag fem deltjänster för Asset managementFleet management, Production Logistics samt External Logistics.

Det är mycket spännande att vi nu expanderar från last- och personbilstillverkning till medicintillverkning och dessutom hos ytterligare ett internationellt bolag med flera fabriker och där man redan har mycket erfarenhet av automation” Pär Bergsten, VD och grundare H&D Wireless.

Ordervärdet är cirka 500KSEK och strategiskt intressant eftersom den innebär ett kommersiellt genombrott inom läkemedelsindustrin för GEPS™ samt att det öppnar upp för expansion både med fler tjänster och på fler områden inom denna fabrik men även övriga fabriker koncernen har runt om i världen. Det potentiella värdet för dessa tjänster uppskattas till mer än 5-7-faldigas per fabrik.

<Pressmeddelande>

För ytterligare information om detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Pär Bergsten,
VD och koncernchef, H&D Wireless
Växel +46-8-55118460
Email: investors@hd-wireless.se Web: www.hd-wireless.com