Back to news archive

Trixell väljer RF-modul från H&D Wireless

Trixell väljer RF-modul från H&D Wireless

Nasdaq First North Growth Market noterade H&D Wireless AB har valts som modulleverantör samt erhållit en första order från Trixell, den ledande leverantören i världen av digitala röntgendetektorer. Ordervärdet är cirka 150kSEK.

Trixell är ett joint-venture mellan Thales, Philips Healthcare och Siemens Healthineers, som var och en är bland de 5 bästa företagen på marknaden för medicinsk bildbehandling i sig.

Som #1 global leverantör av digitala detektorer i storformat för allmän radiografi, genomlysning och kardiovaskulär är Trixell en välkänd medlem av den högteknologiska medicinska bildindustrin.

Trixell har utvärderat H&D Wireless produkter och tekniska support sedan 2021 och har efter en lång kvalificeringsprocess valt H&D Wireless som leverantör för några av de nya projekt som sätts i produktion under året och beräknas öka till full volym under 2024.

H&D Wireless produktportfölj består av moduler, IoT enheter och mjukvara i världsklass till kunder med fokus på IoT, Industri 4.0 och trådlös multimedia. Marknaden för trådlösa moduler beräknas växa till 25 miljarder enheter fram till 2025 enligt ABI Research. Av dessa enheter förväntas 20 miljarder vara kortdistans-IoT-applikationer, enligt en Ericsson Mobility-rapport 2019, med en årlig tillväxttakt på 13 procent. H&D Wireless orderbok för IoT växer betydligt snabbare än marknaden och har vuxit med över 300% från 2021 till 2022.

Det totala värdet för H&D Wireless av de projekt som samarbetet med Trixell beräknas leda till uppskattas till högre än 5-7Msek över en period av 5 år enligt ett konservativt estimat i försäljning för bolaget. Den nu erhållna initiala ordern på 0,15MSEK rör R&D utveckling och beräknas levereras under Q3 2023 och ge ett positivt kassaflöde under perioden.

#IoT #Connectivity #Communication #eHealth #safety #medical

<Pressmeddelande>

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Bergsten,
VD och koncernchef, H&D Wireless
Växel +46-8-55118460
Email: investors@hd-wireless.se Web: www.hd-wireless.com