Back to news archive

Avnet Europe beställer IoT-moduler för 0,95MSEK av H&D Wireless

Avnet Europe beställer IoT-moduler för 0,95MSEK av H&D Wireless

Nasdaq First North Growth Market noterade H&D Wireless AB har erhållit en order från Avnet Europe BV, en ledande global leverantör av teknik för utveckling och tillverkning, vilket är en affärsenhet inom Avnet Inc. (Nasdaq: AVT). Ordern rör den trådlösa modulen SPB228 och kontraktsvärdet är cirka 0,95 MSEK.

Slutkunderna är dels Trixell, som bolaget har berättat om i tidigare releaser, dels en ny europeisk kund som ännu inte är officiell. Avnet Integrated Solutions har sedan 2012 erbjudit H&D Wireless produktportfölj för RF moduler till europeiska kunder med fokus på IoT för smarta hem, Industri 4.0 och trådlös multimedia som strömmande video och ljud eller trådlösa gateways. H&D Wireless trådlösa moduler är i världsklass när det gäller strömförbrukning, storlek, kostnad och stöd för både Wi-Fi och Bluetooth för inbyggda IoT-program.

Marknaden för trådlösa moduler beräknas växa till 25 miljarder enheter fram till 2025 enligt ABI Research. Av dessa enheter förväntas 20 miljarder vara kortdistans-IoT-applikationer, enligt en Ericsson Mobility-rapport 2019, med en årlig tillväxttakt på 13 procent. I juni 2022 skrevs ett samarbetsavtal med Avnet-Silica som uppskattas kunna omsätta 300-500Msek närmaste 5 åren. H&D Wireless orderbok för moduler har vuxit med över 600% från 2021 till 2022. Denna order på 0,95MSEK beräknas levereras och påverka kassaflödet positivt under kvartal 2 i 2023.

Pressmeddelande 

#Connectivity #IoT #Wi-Fi #eHealth #medical #Partner #Distribution #Avnet #safety #communication