Back to news archive

Avnet beställer IoT-projekt för 2,5MSEK av H&D Wireless

Avnet beställer IoT-projekt för 2,5MSEK av H&D Wireless

Nasdaq First North Growth Market noterade H&D Wireless AB har erhållit en order från Avnet Embedded GmbH, en ledande global leverantör av teknik för utveckling och tillverkning, vilket är en affärsenhet inom Avnet Inc. (Nasdaq: AVT). Ordern rör ett gemensamt IoT projekt och är en utvidgning av IoT utveckling i det avtalspaket bolaget kommunicerat den 21 juni 2022. Ordervärdet är cirka 2,5 MSEK 

Bolagets produkter och tjänster inom trådlös kommunikation samt IoT är målet för det samarbetet som avtalspaketet gäller som signerats 21 juni 2022. H&D Wireless produktportfölj består av moduler, IoT enheter och mjukvara i världsklass till kunder med fokus på IoT, Industri 4.0 och trådlös multimedia.

Avnet Embedded GmbH distribuerar elektroniska komponenter och lösningar inklusive programvara för IoT-applikationer. Avnet Inc som är moderbolaget och huvudbolag i koncernen som omsatte cirka 190 Miljarder SEK i 2021.

Marknaden för trådlösa moduler beräknas växa till 25 miljarder enheter fram till 2025 enligt ABI Research. Av dessa enheter förväntas 20 miljarder vara kortdistans-IoT-applikationer, enligt en Ericsson Mobility-rapport 2019, med en årlig tillväxttakt på 13 procent. H&D Wireless orderbok för IoT har vuxit med över 300% från 2021 till 2022.

Det totala värdet av det samarbetsavtal som signerat uppskattas till högre än 300M-500Msek över en period av 5 år enligt estimat i försäljning för bolaget. Den nu erhållna ordern på 2,5MSEK beräknas levereras under Q2 samt Q3 2023 och ge ett positivt kassaflöde under perioden.

#IoT #Connectivity #Growth #Partners #Avnet

<Pressmeddelande>