Back to news archive

Atlas Copco godkänner mjukvaran från H&D Wireless och startar volymproduktion

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB har fått ett formellt godkännande Atlas Copco (OMX Stockholm Large Cap) av den leverans av kundanpassad mjukvara från bolaget som rapporterats i PM den 2022-04-20. Detta innebär att volymproduktion kan starta hos kunden.

Atlas Copco beställde kundanpassning av mjukvaran till en produkt, se PM 2022-04-20, vilket adderar unik funktionalitet och prestanda till lösningen. Vidare har bolaget även utfört radio- certifiering för ytterligare länder för de stora bilmarknaderna i asien, rapporterat i PM 2022-05-50 vilket medför en väsentligt större möjlig marknad för produkten och därmed även H&D Wireless modul som används av kunden. Nu har alltså Atlas Copco genomfört alla interna tester samt genom en startad förserie testat med “friendly customers” vilket har resulterat i ett positivt utfall och därmed även ett formellt godkännande för H&D Wireless anpassade mjukvara.

H&D Wireless produktportfölj består av moduler i världsklass till kunder med fokus på IoT, Industri 4.0 och trådlös multimedia. Ett framväxande segment för dessa moduler är också transportmarknad och inbyggda industridatorer. H&D Wireless produkter för inbyggnad, de trådlösa modulerna, är baserade på NXP-chips och hanteras av produktlinjen Connectivity på H&D Wireless.

Marknaden för trådlösa moduler förväntas växa till 25 miljarder enheter år 2025, enligt ABI Research. Av dessa enheter förväntas 20 miljarder vara kortdistans-IoT-applikationer, enligt en Ericsson Mobility-rapport under 2019, med en årlig tillväxttakt på 13 procent.

Bolaget erhöll ett 10-årigt ramavtal med Atlas Copco i maj 2022, se PM 2022-05-15, att leverera moduler med en tillverkningsvolym till ett totalt värde av 25-30MSEK under avtalsperioden. H&D Wireless har börjat leverera modulerna under 2022 men räknar nu med en ökad orderingång upp till full takt tack vare godkännandet baserat på ramavtalet. Kunden är nu så nöjd med samarbetet att HDW har fått ett nytt uppdrag, se PM 2023-07-06, som gäller utvärdering av en ny modul i världsklass från H&D Wireless till en ny icke offentliggjord produkt hos AtlasCopco. Bolaget uppskattar volymerna som detta kan generera till 2-10x högre än den nuvarande produkten som det finns ett 10-årigt ramavtal.

Pressmeddelande

#industry4.0 #connectivity #support #wireless #safety #communication