Back to news archive

Avnet beställer IoT moduler för 2,1MSEK

Nasdaq First North Growth Market noterade H&D Wireless AB har erhållit en order från Avnet Europe BV, en ledande global leverantör av teknik för utveckling och tillverkning, vilket är en affärsenhet inom Avnet Inc. (Nasdaq: AVT). Ordern rör de trådlösa modulerna SPB288, SPB432 samt SPB620 med ordervärde cirka 2,1MSEK.

Slutkunderna till Avnet är ett flertal europeiska kunder främst inom Industri och MedTech. Avnet Europe BV distribuerar elektroniska komponenter och lösningar inklusive programvara för IoT-applikationer. Avnet Inc är moderbolaget och huvudbolag i koncernen som omsatte cirka 290 Miljarder SEK i 2022.

H&D Wireless produktportfölj består av moduler, IoT enheter och mjukvara i världsklass till kunder med fokus på IoT, Industri 4.0 och trådlös multimedia.  H&D Wireless produkter och tjänster inom trådlös kommunikation samt IoT är målet för det samarbetet med Avnet som signerats 21 juni 2022 och vars status som bolaget rapporterade om i PM den 25 augusti 2023. Vid skrivande stund är antalet design registreringar gjorda av Avnet uppe i 82 stycken, se tidigare PM.

Marknaden för trådlösa moduler beräknas växa till 25 miljarder enheter fram till 2025 enligt ABI Research. Av dessa enheter förväntas 20 miljarder vara kortdistans-IoT-applikationer, enligt en Ericsson Mobility-rapport 2019, med en årlig tillväxttakt på 13 procent. H&D Wireless orderbok för moduler har vuxit med över 600% från 2021 till 2022.

Den nu erhållna initiala ordern på ca 2,1MSEK är för produktionsstart hos kunder och beräknas till 50% levereras under Q4 2023 samt Q1 2024 och ge ett positivt kassaflöde under perioden.

Pressmeddelande

Kista, 2023-09-29