Back to news archive

Avnet Embedded beställer 12 mån support från H&D Wireless för 0,6MSEK

Avnet Embedded beställer 12 mån support från H&D Wireless för 0,6MSEK

Nasdaq First North Growth Market noterade H&D Wireless AB har förnyat ett avtal med  Avnet Embedded gmbh,  en ledande global leverantör av teknik för utveckling och tillverkning, vilket är en affärsenhet inom Avnet Inc. (Nasdaq: AVT). Ordern rör support under 2024 för gemensamma kunder och kontraktsvärdet är cirka 600KSEK.

Avnet EU har sedan 2012 erbjudit H&D Wireless ABs produktportfölj för RF moduler till europeiska kunder med fokus på IoT för smarta hem, Industri 4.0 och trådlös multimedia som strömmande video och ljud eller trådlösa gateways. H&D Wireless trådlösa moduler är i världsklass när det gäller strömförbrukning, storlek, kostnad och stöd för både Wi-Fi och Bluetooth för inbyggda IoT-program. Framväxande segment för dessa moduler är kollektivtrafik, MedTech samt inbyggda industridatorer.

I juni 2022 ingick bolaget ett större samarbetsavtal med Avnet, se PM 2022-06-22.

Slutkunderna använder bolagets radiomoduler inom både industri och konsumentprodukter och avtalet gäller teknisk support under 12 månader till kunder där Avnet Embedded har totalansvaret. Transaktionen förväntas ha en positiv inverkan på H&D Wireless kassaflöde med ca 0,6 MSEK under 2024 och innebär en viss grundsupport för Avnets kunder, samt öppnar för möjligheten till större avtal för support, kundanpassning eller kundutveckling för speciella projekt inom Avnet EU

Pressmeddelande

Stockholm  2024-02-27