Back to news archive

H&D Wireless har idag slutfört Admaioraprojektet som är finansierat av EU-kommissionen med bravur!

H&D Wireless har idag slutfört Admaioraprojektet som är finansierat av EU-kommissionen med bravur!
Adamioraprojektet består av ett konsortium av åtta europeiska partners med det gemensamma målet att hitta innovativa metoder för att behandla artros mha stamceller. H&D Wireless har varit ansvarig för digitaliseringen och IoT plattformen. Projektet har resulterat i en mängd olika vetenskapliga publikationer och 4 patent i EU, USA, Japan, Mexico, Chile, Indien, Sydkorea och Israel.
Pär Bergsten CEO och H&D Wireless projektledare Sam Nakhaei är på plats i Pisa och presenterar samt diskuterar fortsättningen med EU representanter. Nästa fas är redan i diskussion och H&D Wireless är inbjudna. Konsortiet har sökt nya EU-anslag för en fortsättning av projektet som ska leda till kommersiell produkt.

För mer info vv se: https://www.admaiora-project.com/

#IoT #eHealth #medical #EU #communication

2024-02-28 Scuola Superiore Sant’ Anna, Pisa, Italy.