Back to news archive

H&D Wireless beviljas patentgodkännande i Europa!

H&D Wireless beviljas EU patent som skyddar H&D Wireless unika sätt att synkronisera GEPS® infrastruktur trådlöst, vilket används av våra Automotive- och läkemedels-kunder .
Griffin Enterprise Positioning Services, Real time location System, RTLS . Europeisk patentansökan nr. 19765769.5. Patentet är sedan tidigare godkänt i USA.