Back to news archive

Parker-Hannifin AB förnyar licens för Casat4.0 från H&D Wireless

Parker-Hannifin AB förnyar licens för Casat4.0 från H&D Wireless

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har erhållit en beställning för förnyad licens och drift av Casat4.0 från Parker-Hannifin AB för andra kvartalet 2024. Ordervärdet är cirka 0,2MSEK
Casat är ett MES system med högre integration än andra MES-system mot beredningssystem och verktyg samt bättre spårbarhet av tillverkade enheter. Hos Parker så används Casat4.0 vid tillverkning av luft och hydralikkomponenter hos Parker-Hannifins fabrik i Borås. H&D Wireless har sedan 2019 vidareutvecklat och optimerat Casat åt bland annat Parker. Nu har alltså H&D Wireless AB fått förtroendet av Parker AB, att fortsätta drift och leverans ytterligare ett kvartal av Casat4.0 för full produktionsdrift.
Denna order är ett avrop mot det nya 12 månaders ramavtal som bolaget rapporterade om den 3 oktober 2023. Antal användare av Casat 4.0 är planerat att öka på Parker och totala intäkten av affären är stigande. Intäkten från affären uppskattas för H&D Wireless till 5-10MSEK över en 5 års period.
2024-03-15