Back to news archive

SEW-Eurodrive beställer radiocertifiering av H&D Wireless för 0,5 MSEK

SEW-Eurodrive beställer radiocertifiering av H&D Wireless för 0,5 MSEK

Nasdaq First North Growth Market noterade H&D Wireless AB  har valts av SEW-EURODRIVE att säkerställa regulatoriskt godkännande på slutproduktnivå för ett flertal länder i EU och USA. Ordervärdet är ca 0,5Msek.

EURODRIVE är en världsledande tillverkare av transmissionsteknik, drivsystem och automationslösningar för transportband inom bland annat industrin, tappningsanläggningar till grustag och bagageband på flygplatser.

SEW-EURODRIVE har utvärderat H&D Wireless Wi-Fi produkter och tekniska support sedan Q1 2023 och har efter en lång kvalificeringsprocess valt H&D Wireless som leverantör för några av de nya projekt som sätts i produktion under året och beräknas öka till full volym under andra halvan av 2024.

Arbetet med certifieringen skall ske under andra kvartalet 2024 och ge ett positivt kassaflöde under perioden. Totala värdet av affären uppskattas till 5-6Msek lågt räknat över kommande 5 års period.

Stockholm 2024-03-21

Pressmeddelande