Back to news archive

Instagrid beställer ingenjörstjänster för 1,3Msek av H&D Wireless

Instagrid beställer ingenjörstjänster för 1,3Msek av H&D Wireless

Nasdaq First North Growth Market noterade H&D Wireless AB har erhållit en order för produktionsförberedelser från Instagrid GmbH, en ledande global leverantör av bärbara kraftsystem. Ordern rör tjänster för förberedelser av produktionsstart. Ordervärdet är cirka 1,3MSEK

H&D Wireless sedan tidigare fått uppdraget från Instagrid GmbH, vilket rapporterades i PM den 2023-11-21, att utveckla en ny IoT enhet för fjärrstyrning och monitorering av deras produkter. Nu vill Instagrid utvidga detta uppdrag med att även beställa det produktionsförberedande projektet (NPI new product introduction) inför produktionsstart sommaren 2024. Uppdraget kommer att utföras av både H&D Wireless IoT LABS AB samt H&D Wireless Connectivity AB, till ca 50% vardera.

HDW IoT LABS produktlinje står för utveckling av automattestning och HDW Connectivity står för att bygga en produktionslina och inköp för detta. Projektet är strategiskt och uppskattas öka i värde. Den nu erhållna ordern på 1,3MSEK beräknas levereras under Q2-2024 och ge ett positivt kassaflöde under perioden.

Stockholm 2024-03-25

Pressmeddelande