Back to news archive

Genombrottsaffär! – Instagrid signerar ramavtal med H&D Wireless värt 20Msek

Genombrottsaffär! 🚀
Instagrid signerar ramavtal med H&D Wireless värt 20Msek
Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB har signerat ett 3-årigt ramavtal med Instagrid GmbH där man väljer H&D Wireless som exklusiv ODM-partner för volymleveranser av en trådlös IoT enhet. IoT enheten är integrerad i en nyckelprodukt hos Instagrid med planerad livslängd på över 3 år. Ramavtalet uppskattas ha ett värde av 20 MSEK över perioden.
H&D Wireless sedan tidigare fått uppdraget från Instagrid GmbH, vilket rapporterades i PM den 2023-11-21, att utveckla en ny IoT enhet för fjärrstyrning och monitorering av deras produkter i två varianter. Nu vill Instagrid utvidga detta uppdrag med att även beställa volymproduktionen som planeras att starta sommaren 2024. Uppdraget kommer att utföras av produktlinjen Griffin IoT inom H&D Wireless Connectivity AB. Avnet-Silica är utsedd som distributör genom avtalet.
Ramavtalet uppskattas generera en omsättning hos H&D Wireless på ca 20Msek under första 3 åren och innehåller förutom ett utpekande av H&D Wireless som exklusiv ODM-tillverkare av IoT enheten, också att Instagrid förbinder sig att beställa den första volymen för kommande 12 månader till ett värde av ca 7Msek.
2024-04-02